Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Το Ευαγγέλιο της ημέρας (Λουκά ια΄ 23-26)ο μη ων μετ΄ εμού κατ΄ εμού εστί, και ο μη συνάγων μετ΄ εμού σκορπίζει.

Όταν το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθη από του ανθρώπου, διέρχεται δι΄ ανύδρων τόπων ζητούν ανάπαυσιν, και μη ευρίσκον λέγει· υποστρέψω εις τον οίκον μου όθεν εξήλθον·

και ελθόν ευρίσκει σεσαρωμένον και κεκοσμημένον.

τότε πορεύεται και παραλαμβάνει επτά έτερα πνεύματα πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικεί εκεί, και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων.


μετάφρασηΌποιος δεν είναι με το μέρος μου, είναι εναντίον μου και όποιος δε συνάζει μαζί μου, σκορπίζει.
Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από ξερότοπους ζητώντας ανάπαυση, κι επειδή δε βρίσκει, λέει: Στο σπίτι μου θα ξαναγυρίσω, απ όπου βγήκα. 25Kαι σαν έρθει, το βρίσκει σκουπισμένο και στολισμένο. 26Πηγαίνει τότε και παίρνει μαζί του άλλα εφτά δαιμόνια, πονηρότερα από το ίδιο, και μπαίνουν και κατοικούν εκεί, με αποτέλεσμα να γίνουν τα στερνά του ανθρώπου εκείνου χειρότερα από τα πρώτα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου